Debunking vanliga missuppfattningar om autism

Debunking vanliga missuppfattningar om autism illustration

Autism är ett spektrum av olika neuropsykiatriska tillstånd som påverkar individens sociala interaktion, kommunikationsförmåga samt beteende. Trots en ökad medvetenhet och forskning kring autism under de senaste decennierna, kvarstår många missuppfattningar om tillståndet. Dessa missuppfattningar kan leda till felaktiga föreställningar om personer med autism, vilket i sin tur kan skapa hinder i deras sociala, akademiska … Läs mer

Autism och hälsa: Vikten av en balanserad kost

Autism och hälsa illustration

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som påverkar hur en person uppfattar sin omgivning och interagerar med andra människor. Medan autismens kärnsymptom relaterar till social kommunikation och repetitivt beteende, erfarenheterna och utmaningarna för varje individ med autism är väldigt olika. Ett område som ofta inte diskuteras nog när det gäller autism är betydelsen av hälsa och … Läs mer

Intervju med en framgångsrik person med autism

Intervju med en framgångsrik person med autism illustration

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hur personer kommunicerar och interagerar med omvärlden. Det finns många missförstånd och stereotyper kring autism, men sanningen är att autism är otroligt varierande. Människor med autism kan ha en rad olika talanger och färdigheter, och många går vidare för att uppnå stora saker. För att belysa detta faktum, … Läs mer

10 sätt att stödja personer med autism i vardagen

10 sätt att stödja personer med autism i vardagen illustration

Autism är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som påverkar en persons förmåga att kommunicera och interagera med andra. Det är ett spektrumtillstånd, vilket innebär att det kan variera stort i hur det påverkar individer. Personer med autism kan ha extraordinära talanger och unika sätt att se världen, samtidigt som de kan möta utmaningar i vardagen. Att stödja … Läs mer