Empati och inkludering: Hur man främjar förståelse för personer med autism

Empati och inkludering illustration

Empati och inkludering är grundläggande begrepp inom social interaktion som tar en ännu djupare och mer betydelsefull dimension när det handlar om personer med autism. För många kan autism verka som en gåtfull och komplex diagnos, vilken bringar med sig en rad unika utmaningar i vardagen. Men på hjärtat av autismdiagnosen finns individer med unika … Läs mer

Att skapa en autismvänlig träningsmiljö: Tips och råd

Att skapa en autismvänlig träningsmiljö illustration

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hur en person förstår världen omkring sig och kommunicerar med andra. Varje individ med autism är unik, och vad som är stimulerande eller avslappnande för en person kan vara helt annorlunda för en annan. Detta gör det extra viktigt att skapa en inkluderande och autismvänlig miljö inom alla … Läs mer

Från wok till viktlyftning: Optimera din träning med asiatisk kost

Från wok till viktlyftning illustration

Att blanda kulinariska traditioner med fysisk träning är inte ett nytt koncept, men det har fått allt mer uppmärksamhet i takt med att intresset för både mat och motion ökat globalt. Asiatisk kost, känd för sina balanserade och näringsrika maträtter, matchas ofta med fördel till olika träningsformer. Det är inte bara sushi och dumplings – … Läs mer

Autism och bilkörning: Utmaningar och framgångar

Autism och bilkörning illustration

Att lära sig köra bil är en rite de passage för många ungdomar och vuxna, en nyckel till självständighet och utökat socialt liv. För personer med autism kan dock vägen till körkortet vara beströdd med unika utmaningar. Samtidigt finns det många framgångshistorier och strategier som kan göra bilkörning till en tillgänglig och givande del av … Läs mer

Autism och arbetsplatsen: Tips för arbetsgivare och kollegor

Autism och arbetsplatsen illustration

I en alltmer mångfacetterad arbetsmiljö är det viktigt att förstå och uppskatta den unika potential som varje individ bidrar med. Autism eller autism spektrum tillstånd (AST) är ett område som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, inte minst på arbetsplatsen. Personer med autism kan ha enastående färdigheter och talanger, som när de kanaliseras på … Läs mer

Autism Awareness Month: Hur du kan bidra till att sprida medvetenhet

Autism Awareness Month illustration

April är Autism Awareness Month, en tid då vi uppmärksammar och ökar medvetenheten om autism. Autismspektrumtillstånd (AST) påverkar människor på olika sätt, och det finns en stor variation i hur individer upplever sina symptom och utmaningar. Att sprida medvetenhet är avgörande för att stödja de som berörs av autism, genom att öka förståelsen och acceptansen … Läs mer

Debunking vanliga missuppfattningar om autism

Debunking vanliga missuppfattningar om autism illustration

Autism är ett spektrum av olika neuropsykiatriska tillstånd som påverkar individens sociala interaktion, kommunikationsförmåga samt beteende. Trots en ökad medvetenhet och forskning kring autism under de senaste decennierna, kvarstår många missuppfattningar om tillståndet. Dessa missuppfattningar kan leda till felaktiga föreställningar om personer med autism, vilket i sin tur kan skapa hinder i deras sociala, akademiska … Läs mer

Autism och hälsa: Vikten av en balanserad kost

Autism och hälsa illustration

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som påverkar hur en person uppfattar sin omgivning och interagerar med andra människor. Medan autismens kärnsymptom relaterar till social kommunikation och repetitivt beteende, erfarenheterna och utmaningarna för varje individ med autism är väldigt olika. Ett område som ofta inte diskuteras nog när det gäller autism är betydelsen av hälsa och … Läs mer

Intervju med en framgångsrik person med autism

Intervju med en framgångsrik person med autism illustration

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hur personer kommunicerar och interagerar med omvärlden. Det finns många missförstånd och stereotyper kring autism, men sanningen är att autism är otroligt varierande. Människor med autism kan ha en rad olika talanger och färdigheter, och många går vidare för att uppnå stora saker. För att belysa detta faktum, … Läs mer

10 sätt att stödja personer med autism i vardagen

10 sätt att stödja personer med autism i vardagen illustration

Autism är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som påverkar en persons förmåga att kommunicera och interagera med andra. Det är ett spektrumtillstånd, vilket innebär att det kan variera stort i hur det påverkar individer. Personer med autism kan ha extraordinära talanger och unika sätt att se världen, samtidigt som de kan möta utmaningar i vardagen. Att stödja … Läs mer