Autism och hälsa: Vikten av en balanserad kost

Autism och hälsa illustration

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som påverkar hur en person uppfattar sin omgivning och interagerar med andra människor. Medan autismens kärnsymptom relaterar till social kommunikation och repetitivt beteende, erfarenheterna och utmaningarna för varje individ med autism är väldigt olika. Ett område som ofta inte diskuteras nog när det gäller autism är betydelsen av hälsa och … Läs mer

10 sätt att stödja personer med autism i vardagen

10 sätt att stödja personer med autism i vardagen illustration

Autism är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som påverkar en persons förmåga att kommunicera och interagera med andra. Det är ett spektrumtillstånd, vilket innebär att det kan variera stort i hur det påverkar individer. Personer med autism kan ha extraordinära talanger och unika sätt att se världen, samtidigt som de kan möta utmaningar i vardagen. Att stödja … Läs mer