Debunking vanliga missuppfattningar om autism

Debunking vanliga missuppfattningar om autism illustration

Autism är ett spektrum av olika neuropsykiatriska tillstånd som påverkar individens sociala interaktion, kommunikationsförmåga samt beteende. Trots en ökad medvetenhet och forskning kring autism under de senaste decennierna, kvarstår många missuppfattningar om tillståndet. Dessa missuppfattningar kan leda till felaktiga föreställningar om personer med autism, vilket i sin tur kan skapa hinder i deras sociala, akademiska … Läs mer