Autism och arbetsplatsen: Tips för arbetsgivare och kollegor

Autism och arbetsplatsen illustration

I en alltmer mångfacetterad arbetsmiljö är det viktigt att förstå och uppskatta den unika potential som varje individ bidrar med. Autism eller autism spektrum tillstånd (AST) är ett område som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, inte minst på arbetsplatsen. Personer med autism kan ha enastående färdigheter och talanger, som när de kanaliseras på … Läs mer