Autism Awareness Month: Hur du kan bidra till att sprida medvetenhet

Autism Awareness Month illustration

April är Autism Awareness Month, en tid då vi uppmärksammar och ökar medvetenheten om autism. Autismspektrumtillstånd (AST) påverkar människor på olika sätt, och det finns en stor variation i hur individer upplever sina symptom och utmaningar. Att sprida medvetenhet är avgörande för att stödja de som berörs av autism, genom att öka förståelsen och acceptansen … Läs mer