Empati och inkludering: Hur man främjar förståelse för personer med autism

Empati och inkludering illustration

Empati och inkludering är grundläggande begrepp inom social interaktion som tar en ännu djupare och mer betydelsefull dimension när det handlar om personer med autism. För många kan autism verka som en gåtfull och komplex diagnos, vilken bringar med sig en rad unika utmaningar i vardagen. Men på hjärtat av autismdiagnosen finns individer med unika … Läs mer