Autism och kommunikation: Strategier för att underlätta samtal

Autism och kommunikation illustration

Autism är en neurologisk variation som påverkar hur en person kommunicerar med och relaterar till andra människor samt hur de upplever världen runt omkring sig. Svårigheter med kommunikation är vanliga bland personer med autism, vilket kan göra det utmanande för dem att uttrycka sina tankar, känslor och behov. Det kan även vara svårt för dem … Läs mer